top of page
תפריט

פועלים יחד לחיזוק ושיקום הילדים ובני הנוער בקווי העימות בישראל

"חוסן ילדינו" הוא מהלך רב-מגזרי לאומי שמסייע לילדי קווי העימות להתמודד עם האתגרים הרבים בעקבות ה-7 באוקטובר. אנו פועלים ליצירת מעטפת מקיפה ומתמשכת לצרכים הרגשיים, הנפשיים והחינוכיים של הילדים ובני הנוער.
Contact

מי אנחנו?

בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 התעוררה מדינת ישראל למציאות חדשה, קשה ואכזרית, שהשאירה את כולנו המומים וכואבים. בתוך הכאוס הרב, ילדי יישובי הגדר וקווי העימות מצאו עצמם מפונים מביתם, חווים אבדן, קושי וחוסר וודאות. "חוסן ילדינו" קם בימיה הראשונים של המלחמה על ידי הארגונים שיתופים וציונות 2000 כמיזם חירום רחב היקף לסיוע מיידי לילדים ולנוער שפונו בבהילות מביתם. המיזם פועל בשיתוף משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וארגונים עסקיים ליצירת מעטפת ארוכת טווח לתמיכה ולחיזוק החוסן של ילדים ונוער בישראל.

3,400

פעילויות תומכות חוסן במתחמי הפעילות

במספרים

35,400

טיפולים פרטניים וקבוצתיים מתחילת המבצע

48,800

מפגשים עם ילדים ובני נוער מתחילת המבצע

המשימה שלנו

לפעול לחיזוק חוסנם של ילדים ונוער מקווי העימות בישראל, בכל מקום בו הם נמצאים, באזורי הפינוי וביישובי הקבע. אנו פועלים בשיתוף הרשויות, ההנהגה המקומית, הקהילה, ארגוני החברה האזרחית והמגזר העסקי כדי לייצר תשתית תמיכה וסיוע ארוכת טווח, שתבטיח את בריאותם הפיזית והנפשית של הילדים, ואת ועתידם.

הפעולות שלנו

teamwork icon-07.png

יצירת מהלך של שיתוף פעולה רב-מגזרי

בניית מהלך לאומי המושתת על תיאום ושיתוף פעולה אפקטיבי עם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, אגפי החינוך והשירותים החברתיים, מכינות קדם צבאיות, ארגוני חינוך, ארגונים עסקיים ופילנתרופיים, הפועלים יחד לטובת הילדים והנוער.

הקמת תשתית תומכת חוסן בחזרה ליישובי הקבע

גיבוש מעטפת טיפולית וחברתית ארוכת טווח שתספק מענה לילדים ונוער ששבים לבתיהם או ליישובי קבע אחרים ברחבי הארץ, כולל הקמת מרכזי חוזק בבתי הספר במועצה אזורית אשכול, בעיר שדרות וביישובים נוספים.

basic needs

סיוע חירום והקמת מתחמי חוסן

בימי המלחמה הראשונים הוקמו במהלך בזק שני מתחמי חוסן זמניים באילת ובים המלח, עבור המפונים מיישובי מועצה אזורית אשכול והעיר שדרות. בהמשך הצטרפו לפעילות במתחמים גם ילדים ונוער מיישובי הצפון. המתחמים מספקים מענה טיפולי, חינוכי וחברתי מקיף לאלפי ילדים ונוער, עד לחזרתם ליישובי הקבע.

השותפים שלנו

uja-logo-color-01_edited.png
8329922-logo_edited.png
9c5a09d8478ecf6679cc9efa8fc971_edited_ed
inner_logo_edited.png
לוגו_edited.png
לוגו-רציו-אנרגיות_edited.jpg
MF-Logo_edited.png
jfna_stacked_logo_edited.png
shashua_family_foundation_logo_edited.jp
  • social-03
  • social-02
bottom of page