top of page

אנחנו
חוסן ילדינו

למען חוסנם ועתידם של ילדינו בקווי העימות

בבוקר שבת ה-7 באוקטובר 2023, התעוררה מדינת ישראל למתקפה אכזרית שלא הייתה כדוגמתה. בתוך שעות ספורות נחרבו קהילות שלמות, ופשעים איומים ונוראים התבצעו באחינו ואחיותינו. אזרחי ישראל נותרו המומים וכואבים מול מציאות חדשה, שתשפיע על כולנו עוד לזמן רב.
מבין האוכלוסיות הרבות שנפגעו, חוו הילדים ובני הנוער מקווי העימות את המשבר הגדול ביותר. התמודדו עם אבדן וכאב, ונעקרו בבהילות מבתיהם ומקהילותיהם. כבר בימי המלחמה הראשונים, היה ברור כי הם אלו שזקוקים לעזרתנו הדחופה. 
שני ארגוני החברה האזרחית מהמובילים בישראל, שיתופים וציונות 2000, שילבו כוחות במבצע חירום לחיזוק החוסן ומתן מענה מידי לילדי קווי העימות. אל המשימה הדחופה נרתמו שותפים רבים, בהם ראשי הרשויות ומרכזי החוסן בדרום, ארגונים חברתיים, מכינות קדם צבאיות ומנהיגות חלוצה מהפילנתרופיה ומהמגזר העסקי.

לכל השותפים שלנו 

​המשימה שלנו

חוסן ילדינו פועל לחיזוק חוסנם של ילדי קווי העימות שנפגעו: בכל מקום בו הם נמצאים, באופן ישיר ועקיף, בתיאום ובאמצעות רשויות המדינה, ההנהגה המקומית, הקהילה, ארגוני החברה האזרחית והמגזר העסקי, על מנת להבטיח את בריאותם הפיזית והנפשית ואת ועתידם הפרטי והקהילתי.

 

פעולות חירום מיידיות – הקמת מתחמי החוסן "השחר" במוקדי הפינוי בים המלח ובאילת

בשבועות הראשונים למלחמה, הוקמו במהלך בזק ובהשקעה כספית נרחבת שני מתחמי חוסן באזורי המלונות באילת ובים המלח. המתחמים מהווים בית זמני לאלפי ילדים ובני נוער שפונו מהמועצה האזורית אשכול, מהעיר שדרות, ובהמשך גם מקרית שמונה ויישובי הצפון. המתחמים מסייעים ליצירת מענה טיפולי ומספקים פעילות בונת חוסן, עד לשובם של הילדים אל יישובי הקבע.

פעולות לטווח הארוך: בניית תשתית שתבטיח את חוסנם ועתידם של הילדים והנוער 

 

עם החזרה ליישובי הקבע, עומדים בפני ילדינו אתגרים רבים ומורכבים. התמודדות עם טראומה, צורך בסיוע נפשי, פיזור הקהילה והחברים במקומות שונים בארץ ועוד.
"חוסן ילדינו" פועל במשותף עם הרשויות המקומיות בדרום ובצפון הארץ, לשיקום מערכות החוסן ויצירת תשתית חוסן לטווח הארוך. במסגרת זאת, הוקם בקיבוץ גבולות שבנגב המערבי מתחם לתמיכה בבית הספר היסודי, בו יינתן סיוע נפשי וחברתי לילדי בית הספר.
במקביל אנו פועלים להקמת מרכזי חוזק רשותיים לטווח ארוך בשיתוף גורמי הרווחה והחינוך המקומיים במועצה האזורית אשכול, בעיר שדרות ובישובים נוספים.
נמשיך לפעול למען ביטחונם, בריאותם ועתידם של ילדינו.

48,800

מפגשים עם ילדים ובני נוער מתחילת המבצע

במספרים

35,400

טיפולים פרטניים וקבוצתיים מתחילת המבצע

3,400

פעילויות תומכות חוסן במתחמי הפעילות

bottom of page