top of page
  • Writer's pictureYeladenu

"חוסן ילדינו" שבוע 7: מתן מענה לנוער בסיכון

שבוע שביעי למלחמה, ואנו ממשיכים לעשות הכל כדי לעטוף את ילדי קווי העימות בדרום ולסייע לחוסנם הנפשי. מתחמי "השחר" – מרכזי החוסן הזמניים בים המלח ובאילת עמוסים בפעילות. בשבוע האחרון השתתפו מעל 1,800 ילדים ובני נוער בפעילויות ומפגשי "אח בוגר". קולות הצחוק והחיוך על פניהם מטעינים אותנו בכוחות להמשיך ולפעול.

במסגרת "חוסן ילדינו" מתקיימות מדי יום עשרות פעילויות בלתי פורמליות במגוון מיקומים: במתחמים, באזורי הפינוי, בבתי הספר הזמניים, בשטחים הציבוריים ובבתי המלון.

במקביל, יצרנו שיתופי פעולה עם מערכת החינוך הפורמלית - פעילויות בלתי פורמליות מחזקות חוסן מתקיימות בבתי הספר הזמניים שהוקמו עבור הילדים והנוער המפונים, והתלמידים אף מגיעים לפעילויות בלתי פורמאליות במתחם במהלך יום הלימודים.

בית הספר הזמני לחינוך מיוחד שהוקם למפונים באילת החל לקיים את הלימודים בשעות הבוקר באזור ייעודי במתחם.


תכנית להתמודדות עם נוער במצבי סיכון

נערים ונערות באילת, אשר אינם לוקחים חלק בפעילויות הפורמאליות והבלתי פורמליות בעיר, חשופים לסיכונים שונים כגון: אלכוהול, ונדליזם, סמים ועוד. לאחר שהבנו את היקף התופעה, גיבש צוות חוסן ילדינו, בשיתוף מומחים וצוותי הישובים, תכנית להתמודדות ואנו מתחילים ביישום, שכולל בין השאר טיפולים רגשיים פרטניים לבני ובנות הנוער במתחמים.

27 views0 comments

Commentaires


bottom of page