top of page
  • Writer's pictureYeladenu

שבוע רביעי למבצע חוסן ילדינו – מקימים תשתיות לטווח ארוך

3.11.23


שבוע רביעי למבצע 'חוסן ילדינו', ואנו ממשיכים בתנופת העשייה לטובת ילדים ונוער מקווי העימות, תוך גיבוש תשתיות שיאפשרו לנו פעילות אפקטיבית, לאורך זמן.

1. תשתיות פיזיות - לאחר הסדרת האישורים הנדרשים, החלו עבודות הבינוי של מתחם מרכז החוסן "שחר" המוקם באילת, אשר צפויות להסתיים בימים הקרובים. מתחם חוסן נוסף, בים המלח, נמצא בתהליכי רישוי ואישור סופיים.

2. תשתית טיפולית – אושר למיזם תקציב נוסף לתגבור צוותי החוסן של היישובים שדרות ומועצה אזורית אשכול, שיאפשר הוספת מטפלים קבועים למתן מענה טיפולי ארוך טווח של כחצי שנה לפחות לילדים ולבני/בנות הנוער במשפחות המפונות למלונות ים המלח ואילת.

3. תוכניות בלתי פורמליות מחזקות חוסן – על מנת לאתר ולחבר את הילדים ובני הנוער, התחלנו בפיילוט של פעילויות מחזקות חוסן במתחמי המלונות, עד להשלמת בניית המתחם הפיסי. במקביל החלו הכשרות בנושא חוסן וטראומה למדריכים והמדריכות בארגונים השונים שפועלים בשטח עם הילדים ובני הנוער. במסגרת זאת, התקיימה במלונות ים המלח פעילות מגוונת לכ-200 ילדים.

3. שותפים ומשאבים - בשבוע האחרון הצטרפו אלינו שותפים נוספים, ואנו ממשיכים לפעול בכל הכוח להרחבת המשאבים והשותפים למבצע.

116 views0 comments

Yorumlar


bottom of page