top of page
  • Writer's pictureYeladenu

מלווים את הילדים והנוער משדרות חזרה הביתה

Updated: May 9

במסגרת המעבר לשלב הבא של מבצע 'חוסן ילדינו', החלנו בליווי תושבי וילדי העיר שדרות בחזרה לבתים ולמסגרות החינוך. זאת בד-בבד, סגירת מרכזי השחר באילת וים המלח.

הצוות המקצועי בהובלת שרית ויזנגרין החל במיפוי צרכי הרשות וקהילותיה.


במהלך חודש מרץ התחלנו בגיבוש תכנית הדרכה של פעילויות חברתיות לחיזוק החוסן עבור ילדים ובני נוער. תכנית זאת כוללת בין השאר פעילות מחברת עבור תלמידים ומורים לתקופת החזרה, בחינת מענים לאוכלוסיות ייחודיות – חרדים, בעלי מוגבלויות ולהט"ב, וכן המשך פעילויות חוסן קבועות לבתי הספר המעוניינים בכך.


אנו פועלים ליצירת רצף והמשכיות לחיזוק חוסן הילדים ובני הנוער של שדרות. במסגרת זאת תואם יום הפוגה וגיבוש לצוות השפ"ח, תוכננו פעילויות ייעודיות לצוותי הוראה וצוותים מקצועיים וכן תואמו פעילויות גיבוש לתלמידים ומורים בשלושה בתי ספר יסודיים. במקביל סייענו בהצבת עוזרת זמנית למנהלת מרכז החוסן לטובת ההתארגנות עם החזרה לעיר.


נמשיך לפעול לחיזוק חוסנם של ילדי קווי העימות שנפגעו: בכל מקום בו הם נמצאים, על מנת להבטיח את בריאותם הפיזית והנפשית ואת ועתידם הפרטי והקהילתי.
8 views0 comments

Comments


bottom of page