top of page
תפריט

אופקים

מבצע 'חוסן ילדינו' פועל מאז ה-8 באוקטובר 2023 לקידום החוסן האישי והקהילתי של הילדים ובני ובנות הנוער שנפגעו בשל קרבתם לקווי העימות - בעיר שדרות, במועצה אזורית אשכול והחל מחודש מרץ 2024 גם בקריית שמונה ואופקים. 

בשלב הראשון של המבצע הוקמו מתחמים פיזיים באילת ובים המלח בהם הוענקו טיפולים רגשיים בשיתוף מרכזי החוסן, והתקיימו מגוון פעילויות חברתיות לחיזוק החוסן של ילדים ובני נוער. עם צמצום האוכלוסייה המפונה במרכזי הפינוי, המבצע החל גם בגיבוש מענה מותאם לילדים ובני הנוער של קריית שמונה השוהים בעיר טבריה וסביבתה. 


עיקרון מנחה – פעילותינו באה כסיוע לפעילות הרשות ובשיתוף פעולה מלא.
Contact
1200px-Ofakim.svg.png

פעולות 'חוסן ילדינו' באופקים

מרץ 2024

לאור ההחלטה להרחיב את מבצע חוסן ילדינו, ערכנו היכרות עם מחלקות הרווחה והחינוך באופקים, כמו גם עם הפעילות הקיימת במרכז החוסן על מנת לבנות תכנית מותאמת לגישור מהיר על הפער בטיפול 216 ילדי שכונת מישור הגפן.

 

להלן עיקרי העשייה המקדימה לפעילות:
 

1. היכרות עם מחלקות החינוך, הרווחה ומרכז החוסן:

•    התמודדות הרשות עם ארועי ה-7 אוקטובר 2024
•    איסוף נתונים על אתגרי הרשות בהיבטי הטיפול בילדים והנוער
•    מיפוי פעילויות החוסן לילדים במערכת החינוך
•    מיפוי צרכי הטיפול הרגשי לילדים ונוער

2.  מיקוד בטיפול הרגשי בילדי שכונת מישור הגפן – בתיאום עם מנהלות אגפי החינוך והרווחה, ובכפוף לסקר
מקיף שבוצע על-ידי אגף החינוך, הוחלט לרכז מאמץ אל מול 216 ילדים ונוער משכונת מישור הגפן, ולהתמקד
במענה רגשי טיפולי לילדים אלו תוך מיקוד בארבעה מאמצים:

•    תמרוץ משמעותי למטפלים לטובת הענקת טיפול רגשי פרטני ל- 68 ילדים ונוער הזקוקים לכך.
•     תמיכה בטיפול רגשי קבוצתי ל-72 ילדים, טיפול באמצעות בעלי-חיים .
•    תמיכה בטיפול רגשי קבוצתי ל-24 נערים, טיפול באמצעות כלבנות טיפולית .
•    תמיכה בטיפול רגשי קבוצתי ל – 52 נערים, טיפול באמצעות גלישה טיפולית

 


אפריל 2024 

 

עד לחודש אפריל, גויסו במסגרת הפרויקט 6 מטפלים חדשים והוענקו 101 טיפולים לילדים ולנוער בשכונה. בקרוב יחלו גם הטיפולים הרגשיים הקבוצתיים, ויחל גיוס מטפלים בסיוע החמ"ל האזרחי.​

bottom of page