top of page
תפריט

שדרות

מבצע 'חוסן ילדינו' פועל מאז ה-8 באוקטובר 2023 לקידום החוסן האישי והקהילתי של הילדים ובני ובנות הנוער שנפגעו בשל קרבתם לקווי העימות - בעיר שדרות, במועצה אזורית אשכול והחל מחודש מרץ 2024 גם בקריית שמונה ואופקים. 

בשלב הראשון של המבצע הוקמו מתחמים פיזיים באילת ובים המלח בהם הוענקו טיפולים רגשיים בשיתוף מרכזי החוסן, והתקיימו מגוון פעילויות חברתיות לחיזוק החוסן של ילדים ובני נוער. עם צמצום האוכלוסייה המפונה במרכזי הפינוי, המבצע החל גם בגיבוש מענה מותאם לילדים ובני הנוער של קריית שמונה השוהים בעיר טבריה וסביבתה. 

עיקרון מנחה – פעילותינו באה כסיוע לפעילות הרשות ובשיתוף פעולה מלא.
Contact

פעולות 'חוסן ילדינו' בעיר שדרות

מרץ 2024 – פעולות עיקריות


בחודש מרץ, בד בבד עם סגירת המתחמים באילת ובים המלח, החל המבצע בליווי תושבי העיר שדרות בחזרה לבתים, לבתי הספר ולקהילה המקומית. בשלב הראשון ביצע הצוות בהובלת שרית ויזנגרין, מיפוי צרכי הרשות וקהילותיה. המיפוי התבסס על התובנות מהשלב הראשון במבצע וניתוח המצב הקיים ברשות, בחינוך, ברווחה ובמרכז החוסן. 


אפריל 2024  - פעולות עיקריות


•    החלנו בבניית תכנית משותפת לחיזוק חוסנם של ילדי המשפחות השכולות ברשות, אשר כוללת ליווי פרטני בבית המשפחה ומתן מענים טיפוליים, וכן טיפולים ופעילויות קבוצתיות לכל המשפחות ביחד (כ-30 משפחות).

 
•    התקיימו פעילויות תומכות חוסן לילדים ולצוות ב-3 בתי ספר, בהם השתתפו כ- 1,250 ילדים, ילדות ונוער. הפעילויות תורמות לחיבור התלמידים וצוות ההוראה אחרי תקופה ארוכה של נתק, ולתחושת המסוגלות של התלמידים והמורים כאחד.


•    תואמו כ-290 פעילויות חוסן מתמשכות עד לסוף שנת הלימודים, עבור 5,888 תלמידים ותלמידות, על פי מודל "הגשר המאחד": גופני, חברתי, קוגניטיבי, ערכי-מנהיגותי וריגשי, אשר גם תורמות ליצירת שגרה ולאפקטיביות הטיפול בילדים. 


•    התקיימה פעילות קייטנות פסח - סדנת ODT תהליכית לצהרון בבתי ספר יסודיים, בה השתתפו כ-234 ילדים וילדות. הסדנה תרמה להעצמה, חיזוק הבטחון העצמי והפגת המתחים של הילדים, ולאחריה התקיימה סדנת "מצמיחה לשמחה" ומסיבת אוזניות.

נמשיך לפעול לחיזוק חוסנם של ילדי קווי העימות שנפגעו: בכל מקום בו הם נמצאים, באופן ישיר ועקיף, בתיאום ובאמצעות רשויות המדינה, ההנהגה המקומית, הקהילה, ארגוני החברה האזרחית והמגזר העסקי, על מנת להבטיח את בריאותם הפיזית והנפשית ואת ועתידם הפרטי והקהילתי.

מאי 2024 - פעולות עיקריות

במהלך החודש קיימנו פעילויות חוסן לילדים, לנוער ולצוות ב- 6 בתי ספר בעיר: הרוא"ה, מדעי תורני, גיל רבין, נריה, צומח ומקיף דתי אמי"ת. הפעילויות כללו בין השאר פעילות תהליכית מנהיגותית -ODT, פעילות תהליכית למיקוד פנימי ורוגע נפשי, וסדנת פלייבק הפועלת על ערוצי החוסן הרגשי והחברתי.
 

במקביל, אנו ממשיכים בהפעלת תכנית לחיזוק החוסן בבתי הספר ברחבי העיר, תוך העמקת הפעילות בבתי הספר 'גיל רבין' ותלמוד תורה בית יוסף. זאת על בסיס פעילויות חוסן מותאמות לילדים, פעילות העצמה ותמיכה בחוסן האישי, גיבוש סגלי ההוראה והחינוך, הקמת גינה טיפולית, תמיכה בהורים ועוד. 

 

בנוסף, החלנו בגיבוש תוכנית לתיאום המענה הטיפולי בילדים ובנוער לסוף שנת הלימודים ולחופשת הקיץ.

שדרות לוגו.png
bottom of page