top of page
תפריט

מועצה אזורית אשכול

מבצע 'חוסן ילדינו' פועל מאז ה- 08.10.23 לקידום החוסן האישי והקהילתי של הילדים ובני ובנות הנוער שנפגעו בשל קרבתם לקווי העימות - בעיר שדרות, במועצה אזורית אשכול והחל מחודש מרץ 2024 גם בקריית שמונה ואופקים. 
בשבועות הראשונים, הוקמו מתחמים פיזיים באילת ובים המלח, בהם הוענקו טיפולים רגשיים בשיתוף מרכזי החוסן, והתקיימו מגוון פעילויות חברתיות לחיזוק החוסן של אלפי ילדים ובני נוער. עם צמצום האוכלוסייה המפונה במרכזי הפינוי, המתחמים נסגרו, ואנו החלנו בגיבוש מענה מותאם לילדים ובני הנוער ביישובי הקבע.
Contact

פעולות 'חוסן ילדינו' במועצה האזורית אשכול

מרץ 2024

במסגרת המעבר לשלב הבא של מבצע 'חוסן ילדינו, ועם סגירת המתחמי החוסן באילת ובים המלח, החלנו ללוות את מועצה אזורית אשכול וקהילותיה בחזרה ליישובים ברשות וליישובי הביניים.
הצוות המקצועי בהובלת אהרון קינרייך החל במיפוי הצרכים וניתוח המצב הקיים במועצה, ובהתאם לכך גם בגיבוש תכנית לפעילויות חברתיות לחיזוק החוסן עבור הילדים ובני הנוער. בין היתר, תתוכנן פעילות מחברת עבור תלמידים ומורים לתקופת החזרה ליישובי הקבע, ובחינת מענים ליישובים אשר עברו למיקומי ביניים או נשארו במלונות.


נחנך מרכז 'השחר' החדש בגבולות, אשר מהווה תוספת של 250 מקומות לבית ספר שמ"ש, והחלנו לקיים בו פעילויות ייעודיות לצוותי הוראה וצוותים מקצועיים בתיכון. כמו כן החלה הקמת 'גינה טיפולית' בגבולות לתלמידי בתי הספר.
 


אפריל 2024 


•    מתחם "שחר גבולות" עבר הסבה מבית ספר למתחם פעילויות המקיים פעילויות בשעות הבוקר, פעילות צהרון בצהרים, קייטנה בחופשת פסח ובהמשך חוגים אחה"צ.  
•    570 תלמידים השתתפו בפעילות תומכת חוסן בבית הספר שמ"ש אשכול ובמתחם שחר גבולות, אשר נבחרו על פי מודל "הגשר המאחד" הנוגע בהיבט הגופני, חברתי, קוגניטיבי, ערכי-מנהיגותי וריגשי. 
•    1,500 ילדים השתתפו בפעילויות שונות במתחם שחר גבולות במסגרת בית הספר וקייטנות פסח.  
•    ציון יום המורה וחלוקת ארוחת בוקר ל-250 אנשי הוראה של נופי הבשור ושמ"ש בגבולות. 
•    הגינה הטיפולית בקיבוץ גבולות:  עד כה הגיעו לגינה כ-700 ילדים מכיתה א' ועד ו'. 

נמשיך לפעול לחיזוק חוסנם של ילדי קווי העימות שנפגעו: בכל מקום בו הם נמצאים, באופן ישיר ועקיף, בתיאום ובאמצעות רשויות המדינה, ההנהגה המקומית, הקהילה, ארגוני החברה האזרחית והמגזר העסקי, על מנת להבטיח את בריאותם הפיזית והנפשית ואת ועתידם הפרטי והקהילתי.

מאי 2024 

במהלך מאי המשכנו בפעילויות החוסן לילדים, לנוער ולצוות במספר מוקדי פעילויות: מתחם שחר גבולות, בי"ס שמ"ש גבולות ותיכון נופי הבשור (צוחר). בין השאר התקיימו סדנת פעילות תהליכית מנהיגותית – ODT,  סדנה תהליכית למשחקי חשיבה, קפוארה, יוגה והרצאת העצמה ומוטיבציה .

 

בנוסף, חנכנו את הגינה קהילתית טיפולית גבולות בה מתקיימת פעילות טיפולית לילדי בי"ס יסודי שמ"ש בכל ימי השבוע.

 


 

גינה אשכול3.png
גינה אשכול2.png
גינה אשכול1.png
Eshkol_Regional_Council_COA_Third.svg.png
bottom of page